KN 20 NĂM THÀNH LẬP | KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1999-2019)

         SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                                                                   Số:  268  /KH – DC5                                            Diễn  châu, ngày  8  tháng 12  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

KỶ NIỆM 20 NĂM  THÀNH LẬP TRƯỜNG ( 1999 – 2019 )

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA LỄ KỶ NIỆM

 1. Mục đích :

       - Ôn lại truyền thống, giáo dục truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường. Ghi nhận và đánh dấu một bước phát triển của nhà trường sau 20 năm, làm tiền đề cho sự phát triển mới tiếp theo.

       - Xây dựng ý thức cho giáo viên, học sinh trong giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Củng cố, vun đắp giá trị, thành quả nhà trường đã đạt được, niềm tự hào về nhà trường. Từ đó, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, tập trung xây dựng nhà trường vững bước phát triển. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về nhà trường.

       - Động viên, khích lệ tinh thần và quyết tâm phấn đấu của thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

       - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

     2. Yêu cầu :

       Việc kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường là một sự kiện lớn đối với nhà trường. Yêu cầu phải đạt được là :

            - Chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao

            - Qua kỷ niệm, để lại ấn tượng đối với các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh, đồng thời là ngày hội lớn của thầy và trò nhà trường.

           - Phải làm tốt công tác tham mưu, nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, các ban ngành đoàn thể cấp Huyện, của Sở GD&ĐT, của Tỉnh cũng như sự ủng hộ của Cha mẹ học sinh, các thế hệ học sinh nhà trường trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm.

  II. VỀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 1. Thành phần khách mời và tham dự Lễ kỷ niệm

         Thành phần khách mời :

                  - Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành GD&ĐT, Lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở GD&ĐT

                  - Lãnh đạo Huyện ủy, UBND Huyện, UBMTTQ, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Diễn châu

                  - Lãnh đạo các xã, Thị trấn có học sinh đang học tại trường.

                  - Lãnh đạo đài truyền hình Diễn châu

                  - Các thế hệ thầy cô giáo lãnh đạo nhà trường

                  - Các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của trường

                  - Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp

                 - Các thế hệ học sinh nhà trường.

         Thành phần tham gia Lễ Kỷ niệm

                  Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang học tập, công tác tại trường

       2. Các hoạt động cụ thể

          a. Xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm

             - Bổ sung tư liệu, hoàn thiện phòng truyền thống của trường

             - Xây dựng mới cổng trường

             - Lắp đặt thêm thiết bị phòng thực hành Sinh học – Công nghệ

             - Trang bị thêm phòng học tin học, hệ thống máy chiếu

             - Trồng cây, chăm sóc cây xanh, tu sửa vườn trường, tạo cảnh quan nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp

        b. Công tác thi đua khen thưởng

             - Phấn đấu hoàn thành việc kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 để trình công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

            - Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

            - Danh hiệu CSTĐ các cấp cho các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phấn đấu có cán bộ, giáo viên được Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen

       c. Phát động các phong trào hoạt động chào mừng kỷ niệm

            - Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

           - Phong trào nghiên cứu, đúc rút SKKN, thao giảng, thực tập, thăm lớp, dự giờ

           - Giáo dục truyền thống nhà trường, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

           - Phong trào văn nghệ, TDTT, sáng tác thơ, văn viết về mọi hoạt động của nhà trường, về truyền thống nhà trường, về ký ức tuổi học trò

           - Xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường để động viên những học sinh học tốt, biết vượt lên hoàn cảnh để phấn đấu và rèn luyện.

        d. Thời gian và các hoạt động của ngày kỷ niệm

           + Thời gian : Dự kiến trong 2 ngày   16,17/11/2019

           + Các hoạt động cụ thể :

                        - Bắt đầu từ tháng 10/2019 : Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, giao lưu với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, địa phương khu vực trường đóng.

                        - Ngày 10/11/2019 : Tổng duyệt kịch bản, chương trình

                        - Ngày  16/11/2019 : Tổ chức hội trại cho học sinh, giao lưu TDTT, đêm thơ, văn nghệ và vui đốt lửa trại.

                        - Ngày 17/11/2019 : Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia và các danh hiệu thi đua.

            + Địa điểm : Trường THPT Diễn châu 5 - Xóm 10 Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An.

    III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Chủ trương :

            - Chi bộ đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo nhà trường tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường vào tháng 11/2019.

           - Ban Lãnh đạo nhà trường đã báo cáo bằng văn bản và đã được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Nghệ An, Huyện ủy, UBND Huyện Diễn châu về việc tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường :

          - Sở GD&ĐT Nghệ An đã có Công văn số 2084 /SGD&ĐT-VP ngày 29/10/2018 Về việc đồng ý chủ trương cho phép Trường THPT Diễn châu 5 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường vào quý IV năm 2019 ( Kết hợp tổ chức ngày thành lập trường vào Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 )

          - Thường trực Huyện ủy Diễn châu đã có thông báo số 527 -TB/HU ngày 30/10/2018        về việc đồng ý chủ trương cho phép Trường THPT Diễn châu 5 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường vào tháng 11/2019

          - Chi bộ, Hội đồng nhà trường có ý thức chuẩn bị, từng bước khởi động từ năm học 2018 - 2019 về mọi mặt hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

        2. Thành lập Ban chỉ đạo:

          - Nhà trường tham mưu để UBND Huyện Diễn châu có văn bản về việc thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo của Huyện, hướng dẫn nhà trường thực hiện và tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm

          - Nhà trường thành lập ban chỉ đạo của trường để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã xây dựng

        3. Thành lập Ban tổ chức:

            Bao gồm 6  tiểu ban:

  • Tiểu ban liên lạc tuyên truyền
  • Tiểu ban nội dung, thi đua
  • Tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất và tài chính
  • Tiểu ban Văn nghệ, TDTT, hội trại
  • Tiểu ban tổ chức, điều hành, trang trí
  • Tiểu ban An ninh trật tự, y tế

 IV. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÁC TIỂU BAN

       1. Ban Tuyên truyền, liên lạc:

             -  Xây dựng kế hoạch  tuyên truyền,  viết  bài  trên các phương tiện thông tin đại chúng

             -   Mời  các tổ chức, cá nhân viết bài, biên soạn kỷ yếu.

             -  Sửa chữa, nâng cấp các thiết bị trưng  bày. Bổ sung tư liệu,  hiện vật của  Phòng truyền thống.

       + Công tác tuyên truyền

             - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và phụ huynh, học sinh nhà trường.

             - Hình thức tuyên truyền: đa dạng, phong phú  trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua mạng Internet, báo chí, truyền hình, thư ngỏ, và các cuộc họp mặt để thu thập ý kiến, vận động sự ủng hộ về mọi mặt cho kế hoạch kỷ niệm thành lập trường.

             - Tham khảo đề xuất ma két, biểu trưng, các khẩu hiệu tuyên truyền, ...

        2. Biên soạn, xuất bản kỷ yếu :

             + Phối hợp với các thế hệ cựu giáo viên, cựu học sinh,  lãnh đạo huyện Diễn châu  và Sở GD&ĐT Nghệ An  để có tư liệu biên soạn kỷ yếu.

             + Nội dung, yêu cầu:

                - Phản ánh trung thực, chính xác lịch sử nhà trường trong  20 năm xây dựng và phát  triển.

                - Các tác phẩm thơ văn viết về trường của Thầy, Trò và Phụ huynh, có các hình ảnh minh họa qua các thời kỳ lịch sử.

                - Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ

                - Danh sách cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác hiện đang công tác tại trường

                - Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường trong 20 năm qua.

                - Một số hình ảnh của các tập thể, cá nhân, các hoạt động của nhà trường

            +Thời gian:  Hoàn thành bản thảo lần 1 vào cuối tháng 6/2019, tiếp tục hoàn thiện để xuất bản vào tháng 9/ 2019.

            + Dự kiến số lượng :  300  cuốn

        3. Phòng truyền thống:

            Sưu tầm tư liệu, hiện vật để bổ sung đầy đủ phong phú, trưng bày sắp xếp khoa học, đảm bảo ý nghĩa giáo dục truyền thống.

               - Trưng bày:  Huân huy chương, cờ, bằng khen, giấy khen các cấp, các ngành tặng thưởng cho nhà trường.

               - Danh sách cán bộ, giáo viên đã từng công tác tại trường, danh sách  cựu học sinh thành đạt.

               - Sa bàn quy hoạch tổng thể của nhà trường hiện nay

               - Tranh ảnh tư liệu phản ánh các mặt hoạt động  giáo dục của nhà trường qua các thời kỳ.

         4. Ban Nội dung, thi đua:

              -  Dựng kịch bản chương trình hoạt động Kỷ niệm.

              -  Nội dung các văn bản thực hiện trong  Lễ  kỷ niệm.

              -  Dàn dựng các chương trình giao lưu, văn nghệ, các hoạt động lễ hội khác.

              -  Dự kiến  các giải thưởng phục vụ các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm.

              - Hoàn thành việc kiểm định nhà trường mức độ 2 và trình đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

        5Ban CSVC - Hậu cần - Tài chính:

              - Tham mưu cấp có thẩm quyền, vận động và kêu gọi sự đầu tư, giúp đỡ để hoàn tất các hạng mục công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường (hoàn thành trước 15/10/2019 ).

              - Vận động các nguồn tài chính để tổ chức lễ  kỷ niệm.

              - Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ.

              - Hướng dẫn khách đi lại và tham gia các hoạt động của lễ kỷ niệm.

              - Tu bổ cảnh quan, khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, các thiết bị  phục vụ công tác  tổ chức.

              -  Bố trí và có các phương án dự phòng cho hệ thống điện, ánh sáng, âm thanh

              - Dự kiến và tập hợp danh sách khách mời

              - Dự  trù các phương diện cơ sở vật chất và tài chính cho các hoạt động :

        + Ngày đầu : phục vụ giao lưu TDTT, văn nghệ và bộ phận chuẩn bị

        + Trong ngày chính lễ tổ chức tiệc mừng  với khoảng  250 khách,  theo hình thức phù hợp.

         6Ban văn nghệ, TDTT, hội trại

         + Chương trình văn nghệ :

              - Tổ chức  Thi văn nghệ,  TDTT. Tổ chức đêm hội trại , giao lưu thơ nhạc, các hoạt động tri ân  giữa các thầy cô giáo và các thế hệ  học sinh.

              - Tham mưu nội dung chương trình văn nghệ chào mừng trong Lễ kỷ niệm 

              - Lựa chọn học sinh, giáo viên tham gia chương trình. Tổ chức tập luyện và biểu diễn

         + Chương trình TDTT :

              - Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động TDTT, các trò chơi dân gian, tạo không khí sôi nổi trong thời gian từ 15/10/2019 đến 15/11/2019

              - Tổ chức giao lưu TDTT với một số đơn vị bạn

          + Chương trình hội trại :

              - Hướng dẫn học sinh các lớp trong toàn trường tham gia hội trại

             - Tổ chức đánh giá kết quả tham gia của các lớp

          7Ban tổ chức, điều hành, trang trí

              - Phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện trang trí sân khấu, các khu vực diễn ra lễ hội

              - Tham mưu xây dựng kịch bản điều hành chi tiết

              -  Điều hành chương trình theo kịch bản đã xây dựng

          8. Ban an ninh trật tự, y tế

          + Công tác an ninh, trật tự

              - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn cho lễ kỷ niệm

              - Tham mưu để UBND Huyện hỗ trợ trong việc điều động lực lượng công an Huyện Diễn châu, công an các xã Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi, Diễn Phú, Diễn Thịnh, Diễn Tân cùng tham gia, giúp đỡ nhà trường

          + Công tác y tế :

             - Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong quá trình diễn ra các hoạt động

             - Phối hợp cơ quan y tế để có sự hỗ trợ khi cần thiết

       V. KINH PHÍ :

            - Xin sự hỗ trợ của UBND Huyện

            - Kêu gọi sự hỗ trợ của các thế hệ học sinh của nhà trường, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

       VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            -  Ban tổ chức  thành lập các  tiểu ban,  phân công, giao nhiệm  vụ cho  các  tiểu ban.

            -  Các trưởng  tiểu ban:

            -  Đề xuất  nhân sự của ban mình để  tham mưu  BTC  phân công công tác cụ thể cho từng thành viên, chậm nhất vào tháng 4/2019

            -  Các tiểu ban  dự thảo kế hoạch thực hiện, dự trù kinh phí chuyển về  kế toán tổng hợp,  trình Ban tổ chức, Ban chỉ đạo  xin chủ trương, phê duyệt.

      Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Diễn châu 5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường có trách nhiệm nghiên cứu và tổ chức thực hiện

  

                       Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                              - Sở GD &ĐT ( b/c)                                              

                               - BTV  huyện uỷ (b/c);

                              - UBND huyện (b/c)                                                                      Phan Thị Thu Hương

                              - CB, GV, NV nhà trường ( Thực hiện)

                              - Lưu VP

                                                                                 

 

 

 
TIN TỨC MỚI NHẤT
Góp ý dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập.
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5, NĂM HỌC 2021 - 2022
Ấm áp những phần quà Tết dành tặng học sinh nghèo
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH CỦA NGHỆ AN NĂM HỌC 2020 - 2021
QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ LŨ LỤT
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 – 2021
Đại hội Chi bộ Trường THPT Diễn Châu 5, nhiệm kỳ 2020-2025
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
Liên kết Website
 
 

Trường THPT Diễn Châu 5 
Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Diễn Thọ - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02386 6572 966
Email: c3dienchau5@nghean.edu.vn - Website: http://thptdienchau5.edu.vn

Chat hỗ trợ
Chat ngay

023866572966