TIN TỨC | PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Bản in
 
Công văn về việc góp ý dự thảo luật hình sự
Tin đăng ngày:25/9/2017 - Xem: 661
 
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                      
      Số: 1528/SGDĐT-GDTrH
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo
Bộ luật Hình sự
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc
       
         Hà Tĩnh, ngày 10 tháng  9  năm 2015
 
                    
           Kính gửi:   
                 - Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                - Giám đốc Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh;
               - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.
 
                    Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-XDVB ngày 5/8/2015 của thường trực HĐND tỉnh về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự; Kế hoạch số 1397/KH-GDĐT ngày 13/8/2015 của Sở GDĐT về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự, Sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1.Thông báo rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị mình Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự của HĐND tỉnh, Sở GDĐT.
2.Tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong đơn vị một cách đầy đủ, bám sát các nội dung trong Kế hoạch số 17/KH-XDVB, và tiến độ thời gian nêu trong Kế hoạch.
3.Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III năm 2015.
4.Thời gian tổ chức lấy ý kiến: các đơn vị tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và tổng hợp, báo cáo trước ngày 24/9/2015 về Sở GDĐT qua phòng GDTrH và hộp thư điện tử: hanghati@gmail.com.
                 Sau thời gian trên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động tiếp tục có ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thì gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện từ: boluatthinhsu@moj.gov.vn.
                  
         Nơi nhận:
           - Như trên;
           - Giám đốc, các Phó Giám đốc;
           - Lưu: VT,GDTrH.                                           
 
 
         
         KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC
                         
                  (Đã kí)
 
             Nguyễn Xuân Trường
 
Phổ biến pháp luật khác:
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 (9/11/2020)
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 (15/10/2020)
Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho giáo viên và học sinh năm học 2019-2020 (7/3/2020)
Bài học kinh nghiệm của Hưng Yên sau sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng (17/4/2019)
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong tiết sinh hoạt chào cờ (23/3/2019)
Phản ứng của nhóm học sinh khi thấy bạn đánh nhau gây bức xúc (28/9/2017)
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (25/9/2017)
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (25/9/2017)
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (25/9/2017)
Công văn về việc góp ý dự thảo luật hình sự (25/9/2017)
Văn bản hợp nhất Luật Thi Đua khen thưởng (25/9/2017)
Luật phòng cháy và chữa cháy (25/9/2017)
Biển báo cấm, những điều cần lưu ý (23/9/2017)
 
TIN TỨC MỚI NHẤT
Góp ý dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập.
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5, NĂM HỌC 2021 - 2022
Ấm áp những phần quà Tết dành tặng học sinh nghèo
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH CỦA NGHỆ AN NĂM HỌC 2020 - 2021
QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ LŨ LỤT
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 – 2021
Đại hội Chi bộ Trường THPT Diễn Châu 5, nhiệm kỳ 2020-2025
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
Liên kết Website
 
 

Trường THPT Diễn Châu 5 
Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Diễn Thọ - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02386 6572 966
Email: c3dienchau5@nghean.edu.vn - Website: http://thptdienchau5.edu.vn

Chat hỗ trợ
Chat ngay

023866572966